06-1/283-0631 gubacsovi@gmail.com
Margaréta

Leskó Mária

Óvodapedagógus

Máté Viktória

Pedagógiai asszisztens

Ruzsa Jánosné

Dajka

Csoport létszáma

Kiscsoportos

Középső csoportos

Nagy csoportos

A csoport életkor szerinti összetétele már évek óta nagyon vegyes. Ez elsősorban annak is köszönhető, hogy azok a családok, akiknek már jár ide gyermekük, szívesen hozzák a kisebb gyermekeiket is a csoportba.

A több éves együttműködés következtében a csoport hangulata nagyon barátságos és befogadó.

A nevelési irányvonalat és a fejlesztési tervünket az óvoda nevelési programja határozza meg. Munkánk során teljes mértékben igazodunk a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez és figyelembe vesszük egyedi sajátosságaikat.

Fontosnak tartjuk, hogy nyugodt, biztonságos, szeretetteljes környezetet biztosítsunk a gyermekek számára.